Przedsiębiorcy opodatkowani PIT skorzystają z ulgi na nowe technologie za 2010 rok. W tym celu będą mogli stosować opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu zarówno starej, jak i nowej ustawy o zasadach finansowania nauki. Komisja Finansów Publicznych przyjęła wczoraj poprawkę do nowelizacji ustawy o PIT, która usuwa lukę prawną, o której informował „DGP” (nr 196/2010).

Nowelizacja zakłada ponadto m.in. możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego przez jednego z małżonków. Także i w tym zakresie została wprowadzona postulowana przez nas zmiana dotycząca odpowiedzialności podatnika składającego wspólny PIT wbrew woli męża czy żony. Podatnik składający podpis na zeznaniu będzie tym samym oświadczał pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że został do tego upoważniony przez męża lub żonę.