Senat w czwartek przyjął uchwałę o odrzuceniu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która przewiduje preferencyjne stawki podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych.

Za przyjęciem wniosku senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o odrzucenie nowelizacji głosowało 79 senatorów; przeciw był jeden, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja, przygotowana przez posłów Lewicy, umożliwia stosowanie preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych. Podobną zmianę wprowadzono w 2002 r. Zapis okazał się jednak nieprecyzyjny i w efekcie sądy administracyjne i gminy znacznie zawęziły możliwość korzystania z preferencji.

Zgodnie z nowelą, stawka podatku od budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętego przez podmioty udzielające takich świadczeń, ma wynieść nie więcej niż 4,27 zł od jednego metra powierzchni użytkowej.

Teraz nowelizacja trafi ponownie do Sejmu.