Po przekroczeniu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w równowartości 800 tys. euro przedsiębiorca musi przejść na księgi rachunkowe. Takie zasady dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Powstaje jednak pytanie, jak ten limit liczyć?

Łukasz Adamczyk, doradca podatkowy z działu doradztwa Grupy Gumułka - Kancelarii Prawa Finansowego, przypomina, że limit podany w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości jest taki sam jak w art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak każda z tych ustaw inaczej definiuje kategorię branych pod uwagę przychodów.

Ekspert wyjaśnia, że przychody w myśl art. 14 w zw. z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają znacznie szerszy zakres od przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Jak twierdzi Łukasz Adamczyk, do przychodów podatkowych zalicza się takie ich kategorie, które nie są uwzględniane przy obliczaniu limitu przychodów według ustawy o rachunkowości. Niejasność regulacji powoduje wątpliwości u podatników, którymi przepisami powinni się kierować przy obliczaniu powyższego limitu.

Według Marka Ociepki, głównego księgowego Grupy Gumułka - Kancelarii Prawa Finansowego osoby prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów powinny stosować przepisy zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast osoby prowadzące księgi rachunkowe - przepisy ustawy o rachunkowości. Jeżeli więc przedsiębiorca prowadził dotychczas podatkową księgę przychodów i rozchodów, powinien kierować się postanowieniami zawartymi w ustawie podatkowej, przyjmując do obliczenia przychody wymienione w art. 14 tej ustawy.

- Z kolei jeżeli dotychczas firma prowadziła księgi rachunkowe, powinna brać pod uwagę wartość przychodów ustaloną na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości - uważa nasz rozmówca.

3022 tys. zł limit przychodów, którego przekroczenie w 2007 roku spowoduje konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2008 roku

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl