Pożyczki niewielkich kwot pieniędzy to powszechne zjawisko. Zwłaszcza że w dobie kont internetowych łatwo o zwrot pożyczki w formie przelewu internetowego.

Jak wyjaśnia Michał Nowacki, doradca podatkowy w zespole podatkowym Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, pożyczki mogą wywoływać skutki podatkowe. Dotyczy to zarówno podatków dochodowych np. w odniesieniu do odsetek, jak i innych podatków, np. podatku od czynności cywilnoprawnych.

– W odniesieniu do pożyczonych niewielkich kwot ustawodawca przewidział pewne uproszczenia i zwolnienia – zauważa Michał Nowacki.

Dla przykładu ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych obejmuje tym podatkiem m.in. umowy pożyczki pieniędzy. Jednak opodatkowanie każdej pożyczki, niezależnie od jej kwoty powodowałoby, że regulacja ta byłaby w dużej mierze martwa.

– Trudno sobie wyobrazić pożyczkobiorców raportujących do urzędu skarbowego pożyczki rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset złotych – mówi ekspert.

Ustawodawca zdając sobie z tego sprawę, zwolnił z podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5 tys. zł od jednego podmiotu lub 25 tys. zł od wielu podmiotów w okresach kolejnych trzech lat kalendarzowych. W przypadku pożyczek pomiędzy osobami bliskimi limity zwolnienia są wyższe lub nieograniczone (w zależności od tego, w jakiej kategorii osób bliskich znajdują się strony umowy pożyczki oraz czy spełnione są określone wymogi formalne).

Ponadto drobne pożyczki są najczęściej krótkoterminowe i nie są oprocentowane. W związku z tym podatnicy nie muszą martwić się o rozliczanie – przez pożyczkodawców – przychodów z odsetek.

Zwracając pieniądze na konto przez internet, warto jednak w tytule przelewu wpisać, z jakiego tytułu jest to kwota. Nie ma takiego obowiązku, jednak pozwoli to uniknąć sytuacji, w której pożyczka zostanie uznana za darowiznę.

Ważne!

Pożyczka, która przekracza limity zwolnienia, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. Podatek powinien być uiszczony przez pożyczkobiorcę w terminie 14 dni od zawarcia umowy