Katalog przewidziany w art. 2 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) przewiduje wyłączenie z opodatkowania podatkiem czynności cywilnoprawnych spraw podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych.

Paweł Satkiewicz, konsultant w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA, podkreśla, że ustawodawca nie zdefiniował zakresu pojęcia „przepisy o gospodarce nieruchomościami”. W konsekwencji przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stosować łącznie z przepisami ustaw oraz aktów podustawowych regulujących gospodarkę nieruchomościami. Są to przede wszystkim przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak również ustaw o: gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, spółdzielniach mieszkaniowych, własności lokali.

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

– Zgodnie z art. 70 tej ustawy wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zbywanej nieruchomości, w sytuacji rozłożenia na raty, podlega zabezpieczeniu – w szczególności przez ustanowienie hipoteki – wyjaśnia Paweł Satkiewicz.

Ekspert dodaje, że notariusz sporządzający akt notarialny nie powinien pobierać podatku z tytułu ustanowienia hipoteki kaucyjnej na rzecz gminy. Czynność ta, jako dokonana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

19 zł wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki kaucyjnej