Umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Podatnik ma otrzymać samochód w darowiźnie. Wie, że będzie musiał zapłacić podatek od darowizny.
– Czy jednak umowa darowizny może równocześnie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych – pyta pan Grzegorz z Lublina.
W przypadku darowizny może dojść do zróżnicowanego opodatkowania tego rodzaju umów. Nabycie rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, zgodnie z art. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.). Podstawę opodatkowania na potrzeby tego podatku stanowi wartość rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów. Z kolei z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) wynika, że podatkowi temu podlega umowa darowizny wyłącznie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.
– Zestawienie tych przepisów wskazuje na wyłączenie z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartości długów i ciężarów obciążających przedmiot darowizny w wypadku ich przejęcia przez obdarowanego, co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych – tłumaczy Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax Net Księgowość Doradztwo Podatki.
Nasza rozmówczyni dodaje, że darowizna jest jedyną podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych umową, na podstawie której następuje przejęcie długu.
– Natomiast generalnie umowa darowizny za przedmiot może mieć także zwolnienie z długu obdarowanego – mówi Grażyna Nelip.
Zdaniem naszej rozmówczyni literalne brzmienie przepisu wskazuje, że nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa darowizny, w której następuje zwolnienie obdarowanego z długu, ciążącego na nim względem darczyńcy.
– Obowiązek podatkowy powstanie, jeżeli jednocześnie ze zwolnieniem z długu, jaki ciążył na obdarowanym względem darczyńcy, przejmie on zobowiązania darczyńcy wobec osób trzecich – podkreśla ekspert Tax Net.
W praktyce zatem umowa darowizny może być objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeśli jednak darczyńca daje wolny od zobowiązań przedmiot, to taka umowa darowizny nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Ważne!
Podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnej przy umowie darowizny jest wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego