Umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Podatnik ma otrzymać samochód w darowiźnie. Wie, że będzie musiał zapłacić podatek od darowizny.
– Czy jednak umowa darowizny może równocześnie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych – pyta pan Grzegorz z Lublina.