Podatniczka jest zatrudniona w trzech firmach. Pracę w nich wykonuje w różnych dniach tygodnia. Zamierza w zeznaniu rocznym odliczyć wyższe koszty uzyskania przychodów.

– Czy ze względu na zatrudnienie w trzech firmach mogę w rozliczeniu PIT uwzględnić wyższe koszty uzyskania przychodów – pyta pani Karolina z Sopotu.

Jarosław Szczerbowski, księgowy w Auxilium, wyjaśnia, że koszty uzyskania przychodów u pracownika zatrudnionego na kilku etatach wynoszą maksymalnie 2002,05 zł za rok podatkowy, gdy podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku pracy lub 2502,56 zł za rok podatkowy w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Miesięcznie koszty te wynoszą odpowiednio 111,25 zł i 139,06 zł.

– W przypadku wypłaty wynagrodzenia z każdego etatu należy potrącić koszty uzyskania przychodów. Bez znaczenia jest tutaj liczba etatów. W stosunku do przychodów otrzymywanych od każdego płatnika przysługują koszty uzyskania przychodów – wyjaśnia Jarosław Szczerbowski.

Ekspert dodaje, że w informacji o rocznych przychodach pracownika PIT-11 należy wykazać faktycznie potrącone koszty.

Na wysokość tych limitów wskazuje też Adam Mariuk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Zwraca też uwagę, że sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów jest różny z perspektywy pracodawcy jako płatnika i pracownika jako podatnika. Każdy pracodawca ma zasadniczo obowiązek uwzględniać standardowe koszty uzyskania przychodów, obliczając zaliczkę na podatek w danym miesiącu. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że pracownik uzyskuje również przychody z innego stosunku pracy u innego pracodawcy.

– Gdy pracownik wykonuje przez cały rok pracę u dwóch pracodawców, każdy z pracodawców uwzględni roczne koszty uzyskania przychodów u pracownika – stwierdza Adam Mariuk.

Podkreśla też, że dopiero w momencie sporządzania zeznania rocznego, kiedy pracownik będzie obliczał ostateczne zobowiązanie podatkowe, będzie musiał uwzględnić jedynie maksymalny wymiar kosztów uzyskania przychodów w skali rocznej – 2002,05 złotych. Oznacza to, że pracownik będzie płacił w ciągu roku zaliczki od mniejszego dochodu niż ten ostatecznie obliczony przy sporządzaniu zeznania rocznego.