ORZECZENIE

Fiskus zarzucił spółce przedwczesne odliczenie VAT, bo - jak twierdził - dokonała go w dacie wystawienia, a nie otrzymania faktur. Spółka nie posiadała też oryginałów niektórych faktur, tylko ich kserokopie.

Po tym jak sąd I instancji oddalił skargi sprawa trafiła do NSA. Jednym z argumentów w skardze kasacyjnej było to, że decyzje podpisał pracownik organu, który podlegał wyłączeniu. Spółka wskazała, że był on świadkiem w postępowaniu karnym w sprawie i nie powinien orzekać w postępowaniu podatkowym.

NSA nie przyznał racji skarżącej. Oddalając skargę podzielił stanowisko sądu I instancji w zakresie wyłączenia. Jak podkreślił, nie można uznać, że decyzje były nieważne, bo zostały podpisane przez pracownika do tego nieuprawnionego. Wyłączenie pracownika organu z uwagi na to, że był świadkiem w sprawie, dotyczy postępowania podatkowego. Nie oznacza to, że pracownik organu podlega wyłączeniu w sytuacji, gdy jest świadkiem w postępowaniu karnym.

Sąd nie zgodził się także z zarzutami dotyczącymi samego prowadzenia postępowania podatkowego. Organy przeprowadziły wszechstronną kontrolę nie tylko dokumentów podatnika, ale także kontrahentów. Jeżeli wyszły na jaw nowe okoliczności, nie było przeszkód do wszczęcia postępowania. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt IFSK657/06 IFSK 916/06

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl