UKE odniósł się w ten sposób do piątkowego artykułu w "Rzeczpospolitej". Gazeta napisała, że w związku z planowanym podwyższeniem od nowego roku stawki VAT o 1 proc. operatorzy telekomunikacyjni muszą poinformować na piśmie każdego z 35 mln abonentów telefonicznych o zmianie cen usług.

"Abonent, który nie zaakceptuje zmiany cen, może rozwiązać umowę z operatorem bez podania uzasadnienia. A operator musi się na to zgodzić. Jest to doskonała okazja np. dla tych, którzy podpisali niekorzystne dla siebie terminowe umowy z sieciami komórkowymi bądź dostawcami Internetu. Obecnie wcześniejsza rezygnacja z kontraktu wiąże się często z koniecznością zapłacenia odszkodowania" - napisała gazeta.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w przypadku zmian cen usług firma telekomunikacyjna musi poinformować o tym swoich klientów. Jeżeli ceny wzrosną, klienci mają prawo do wypowiedzenia umowy bez konieczności zwrotu przyznanej im ulgi.

Jednakże - jak zaznacza Urząd - nie odnosi się to do zmiany prawa, czyli np. podwyżki stawki podatku VAT na usługi telekomunikacyjne. Abonent, wypowiadając umowę przed terminem, w związku z podwyżką cen spowodowaną wzrostem stawek VAT, będzie musiał zwrócić swojemu dostawcy usług wartość wcześniej przyznanej mu ulgi za okres od dnia zawarcia do dnia rozwiązania umowy.