Pomyłki w numeracji faktur są błędami technicznymi i nie wpływają na możliwość obniżenia podatku należnego.
W dokumentowaniu transakcji między przedsiębiorcami często się zdarza, że podczas sporządzania faktury może dojść do popełnienia błędu.
Zgodnie z przyjętym stanowiskiem sądów administracyjnych oraz coraz częstszą praktyką organów podatkowych podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, wówczas gdy faktura zawiera drobne błędy o charakterze technicznym, określane niekiedy błędami mniejszej wagi.