Podatnik planuje zakup aparatu fotograficznego w japońskim serwisie.

– W jaki sposób sprawdzić wysokość należności celno-przywozowych – pyta pan Konstantyn z Leśnej.

Wysokość cła, którą mamy zapłacić za konkretny towar jest określona w stawkach celnych. Stawki celne ustalone są przez Unię i są takie same dla wszystkich państw Wspólnoty. Można je odnaleźć w specjalnie przygotowanej do tego celu przeglądarce internetowej ISZTAR2, którą można odnaleźć na stronach każdej polskiej izby celnej, jak również na stronie Ministerstwa Finansów.

– Baza danych systemu jest na bieżąco aktualizowana danymi pochodzącymi z systemu TARIC zarządzanego przez DG TAXUD w Brukseli. Umieszczono w niej informacje dotyczące nie tylko wysokości stawek, ale także VAT czy akcyzy – tłumaczy Aleksandra Pokora z Izby Celnej we Wrocławiu. Towary zastały sklasyfikowane w tzw. Nomenklaturze Scalonej. Każdemu towarowi przyznany został odpowiedni kod CN, od którego uzależnione jest zastosowanie danej stawki. Ustalenie stawki celnej sprowadza się więc do odnalezienia odpowiedniego kodu w Nomenklaturze Towarowej. Ten zbiór kodów towarów zbudowany jest jako hierarchicznie uporządkowane drzewo. Z tej listy, klikając numer wybranej sekcji, można przejść do listy działów (kod dwucyfrowy), następnie odpowiednio do listy pozycji (kod czterocyfrowy), podpozycji (kod sześciocyfrowy), Nomenklatury Scalonej – CN (kod ośmiocyfrowy) oraz nomenklatury TARIC (kod dziesięciocyfrowy), która znajduje się na najniższym poziomie drzewa. Oznacza to, że musimy przejść od najbardziej ogólnych cech towaru jak produkty roślinne przez kolejne selekcje aż do szczegółowego opisu jak np. kawa palona niepozbawiona kofeiny.

Zamiast rozwijać drzewo krok po kroku można od razu przejść do wyszukiwanego kodu, wpisując go do pola – Kod nomenklatury. Stawki celne prezentowane są na ostatniej stronie po dokładnym uszczegółowieniu towaru wraz kodem, opisem towaru, jednostką miary, ograniczeniami dotyczącymi wywozu i przywozu towaru.

Stawki celne wyświetlane są w porządku alfabetycznym, zgodnie z obszarami geograficznymi, do których są dowiązane, z tym, że na początku prezentowane są zawsze środki dowiązane do wszystkich krajów. Na końcu wyświetlane są informacje o wysokości VAT i w niektórych przypadkach akcyzy. Należy jednak pamiętać, że stawki celne ustala funkcjonariusz celny i może on zastosować inną stawkę niż ta, którą wybrał podatnik.