Spółka może w posiadanym budynku zainstalować klimatyzację lub system alarmowy. Wydatki na to będą stanowiły w księgach rachunkowych ulepszenie. Powodują bowiem wzrost wartości środka trwałego w stosunku do ujęcia początkowego. Poniesione koszty będą zatem zwiększać wartość budynku.

Inaczej ewidencjonuje się system alarmowy instalowany w budynku używanym na podstawie umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Tego rodzaju koszty zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. c) stanowią ulepszenie w obcych środkach trwałych. Ujmuje się je jako oddzielne środki trwałe. Dlatego też koszty poniesione na montaż systemu alarmowego lub klimatyzacji można ewidencjonować zapisem na koncie „Środki trwałe w budowie”. Natomiast po zakończeniu prac należy wprowadzić ulepszenie do ewidencji środków trwałych.

AGNIESZKA POKOJSKA