Jesteśmy coraz bliżej tego by już w 2008 roku firmy skorzystały z podwyższonego (z 800 tys. do 1,2 mln euro) progu przejścia na księgi rachunkowe.

Jak poinformował GP wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, nowelizacja ustawy o rachunkowości w tym zakresie została przesłana do Sejmu i prawdopodobnie w styczniu odbędzie się jej pierwsze czytanie. Minister wyjaśnił, że nie jest konieczne wprowadzenie zmian w ustawie o rachunkowości od 1 stycznia przyszłego roku, aby przedsiębiorcy mogli skorzystać z tej zmiany. Będzie to możliwe nawet jeżeli ustawa wejdzie w życie w pierwszych miesiącach 2008 roku.

- Problem dotyczy jedynie terminu, w którym przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia formy, w jakiej będzie się rozliczał w danym roku podatkowym. Obecnie musi to uczynić do 20 stycznia - wyjaśnił nasz rozmówca. Dodał jednak, że poprosił ministra finansów Jacka Rostowskiego, by rozważył możliwość zmiany rozporządzenia w tym zakresie. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli w późniejszym czasie zadeklarować sposób rozliczenia z fiskusem.

- Deklaracja zmiany przepisów w tym zakresie została złożona. Ministerstwo Finansów już podjęło stosowne prace nad nowelizacją rozporządzenia - stwierdził minister Szejnfeld.

Przypomnijmy, że obecnie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości przedsiębiorcy muszą prowadzić pełną księgowość, jeżeli przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniósł co najmniej równowartość 800 tys. euro. W przeliczeniu na walutę polską wynosi on 3 022 tys. zł. Jeżeli próg zostanie podwyższony do 1,2 mln euro przedsiębiorcy nie będą musieli prowadzić ksiąg rachunkowych jeżeli przychody nie przekroczą 4 533 tys. zł.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl