Rząd w swoim projekcie zmian w ustawie o VAT zawarł możliwość obniżenia podstawy opodatkowania towarów będących przedmiotem darowizny, takich jak np. niesprzedane towary spożywcze, których termin przydatności do spożycia się kończy i ich cena ulega obniżeniu - przypomniało Ministerstwo Finansów. Zaproponowane w rządowym projekcie rozwiązania pozwalały przy określaniu podstawy opodatkowania przyjąć wartość odpowiadającą cenie nabycia darowanych towarów z dnia dokonania ich dostawy (darowizny).

Senat, podejmując uchwałę, zaproponował zmianę do części regulacji, dotyczących darowizn wyrobów spożywczych. Sejm - rozpatrując poprawki Senatu - nie odrzucił tych przepisów. Przyjęta zmiana nie rozwiązuje problemu darowizn w inny sposób, niż zaproponował to rząd. Zmierza, tak jak w projekcie rządowym, do określania podstawy przyjmując faktyczną wartość towaru. Redakcja zmian doprowadzi jednak do licznych wątpliwości co do interpretacji przepisu - zauważa MF. Podkreśla, że dokonana przez Senat i przyjęta przez Sejm zmiana wspomnianych przepisów wprowadziła pojęcia, które będą budziły wątpliwości interpretacyjne. Posługują się bowiem pojęciem ceny, jaka byłaby stosowana w warunkach uczciwej konkurencji, którego to określenia nie można odnieść do darowizn towarów. Ponadto nie pasuje ono do uwarunkowań prawnych i jest sprzeczne z samą ideą darowizn (przy darowiznach nie może być mowy o jakiejkolwiek konkurencji).

Zmiana wprowadza też inne zastrzeżenia, jak cena nie wyższa od ceny nabycia, co w sumie powoduje, że wprowadzone zmiany są sprzeczne z prawem UE i będą wymagały w najbliższym czasie modyfikacji.

MF podkreśla, że wbrew rozpowszechnianym poglądom, wprowadzona zmiana w żaden sposób nie zwalnia darowizn towarów ani nie wyłącza ich z podstawy opodatkowania, bowiem przyjęte przepisy nie odnoszą się do katalogu zwolnień.

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl