Resort finansów pracuje nad rozporządzeniem, które pozwoli na przesyłanie faktur kontrahentom e-mailem.
„Ministerstwo Finansów dąży do zmiany polskich przepisów w trybie pilnym” – zapewnia nas resort, co oznacza, że nowe prawo powinno pojawić się jeszcze w tym roku. Zdaniem ekspertów to bardzo dobra wiadomość dla firm.
Do zmiany przepisów zobowiązuje nas nowela dyrektywy unijnej 112 (wejdzie w życie na początku sierpnia). Jak mówi Ernest Frankowski, menedżer z Deloitte, dyrektywa wprowadza dowolność form fakturowania. – Prawodawca europejski akceptuje każdą formę, papierową, e-mailową i faksową – stwierdza Ernest Frankowski. To podatnik będzie decydował o sposobie przesłania i przechowywania faktur.
Cezary Przygodzki, doradca podatkowy z kancelarii Salans, uważa, że liberalizacja prawa jest korzystna nie tylko dla firm, ale też dla administracji skarbowej. Urzędnicy zyskają łatwiejszy dostęp do danych podatników oraz większe możliwości ich szybkiego sprawdzania.
– Nie należy się spodziewać, że nowe przepisy będą dotyczyły faktur wystawianych obecnie – twierdzi Frankowski. Wydaje się, że będą stosowane do faktur wystawionych, otrzymanych oraz przechowywanych po wejściu w życie nowych rozwiązań.