W ramach ankiety „DGP” i Deloitte oceniającej system podatkowy zapytaliśmy przedsiębiorców, czy chętnie korzystają z uproszczeń podatkowych. Niestety wyniki nie są pozytywne. Michał Wróblewski, menedżer w Deloitte, wskazuje, że ustawa o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przewiduje wiele mechanizmów, których celem jest umożliwienie podatnikom złagodzenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT, a także – w pewnym zakresie – zarządzanie wysokością podatku.