MAŁGORZATA LUDWIKOWSKA-PIĄTEK

ekspert podatkowy, Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej

Nie

Ulga budowlana na zakup działki już nie obowiązuje, podobnie jak ulga na systematyczne oszczędzanie w kasach mieszkaniowych, w ramach której można było przeznaczyć zgromadzone pieniądze na zakup gruntu.

Z ulgi można było skorzystać, gdy poczynione nakłady na budowę domu miały miejsce przed końcem 2002 roku. Wtedy obowiązywała jeszcze tzw. duża ulga budowlana, w ramach której podatnicy mogli odliczyć od podatku wydatki na zakup m.in. materiałów budowlanych, ekspertyzy technicznej, gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.

Z pytania nie wynika, aby zakupiona działka została sfinansowana środkami pochodzącymi z oszczędności w kasie mieszkaniowej. W przypadku gdy taka sytuacja miała miejsce i do końca 2001 roku podatnik zawarł z bankiem umowę, na podstawie której gromadził środki finansowe na rachunku oszczędnościwo-kredytowym przez przykładowo 48 miesięcy, wówczas dokonując wycofania tych środków w 2006 roku na zakup działki budowlanej, miał prawo do pomniejszenia należnego za poprzednie lata oraz 2006 rok podatku dochodowego o równowartość 30 proc. kwoty wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 27a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 2002 rokiem.