Jeżeli jest to rzeczywiste zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych przez pewien okres, a nie formalne zawieszenie działalności, to nie ma ono żadnego wpływu na status przedsiębiorcy jako podatnika VAT. Prowadzi on ewidencję i składa deklaracje rozliczeniowe także za okres, w którym nie wykonywał czynności opodatkowanych.