odpowiada Marzena Nikiel - redaktor naczelny Monitora Księgowego i grupy czasopism dla księgowych

Przed nami wydanie 100 numeru Monitora Księgowego (MK). Tytuł ma już ugruntowaną pozycję na rynku. Co złożyło się na ten sukces?

Sukces był możliwy dzięki wspaniałej współpracy wielu osób. Wraz z Ewą Sławińską oraz pozostałymi redaktorami przygotowaliśmy pierwszy numer. Mariusz Drozdowicz z Markiem Korzyńskim, Tomkiem Piwowarczykiem i Agnieszką Wysocką realizowali działania marketingowe i promocyjne. Monika Bożycka-Dana opracowała projekt graficzny, który do dziś niemal nie uległ zmianie. Monika Rytych i Agnieszka Babik zrealizowały badania, które pomagały przy pracach redakcyjnych.

W listopadzie 2003 r., wraz z ukazaniem się pierwszego numeru, stworzyliśmy zespół redakcyjny, który w niemal niezmienionym składzie pracuje do dziś: Ewa Sławińska (dział VAT, Ordynacja podatkowa i ogólny nadzór nad tematyką podatkową), Paweł Muż (Rachunkowość, Prawo Gospodarcze), Sławomir Biliński (Podatek dochodowy od osób prawnych i Prawo Gospodarcze), Ewa Leszczyńska (Podatek dochodowy od osób fizycznych i pozostałe podatki), Irena Kafel-Laskowska (Ubezpieczenia i Prawo Pracy), Grzegorz Błażejczyk (Internetowy Serwis Księgowego), Halina Kędziora (konsultant księgowy), Adam Kachlicki i Renata Krakowska-Kłos (sekretarze redakcji), Irena Gągała-Narożniak i Barbara Oliwiak (skład), Mieczysława Kulik i Ilona Kalinowska (korekta).

Wysoką jakość Monitora zbudowali także nasi eksperci-praktycy, m.in. biegli rewidenci, doradcy podatkowi, właściciele biur rachunkowych, główni księgowi.

MK oceniany jest jako poradnik, w którym przedstawiane są konkretne rozwiązania problemów związanych z rachunkowością. W jakim stopniu zakres tematyczny MK kształtowany jest przez czytelników, a w jakim przez specjalistów od księgowości?

Dla osiągnięcia sukcesu Monitora Księgowego równie ważna jak praca redakcji i ekspertów była i jest współpraca z czytelnikami. Na łamach każdego numeru Monitora Księgowego publikujemy kilkadziesiąt rozwiązań problemów zgłaszanych przez księgowych z całej Polski. Odpowiadają na nie nasi eksperci. Są to osoby, które w praktyce zajmują się doradztwem podatkowym, rachunkowością i stosowaniem innych przepisów w codziennej działalności firm. Również to czytelnicy zgłaszają propozycje dodatków, które załączamy do numerów.

W naszych publikacjach zwracamy szczególną uwagę na to, co naszych czytelników interesuje najbardziej - jak praktycznie stosować zmienione przepisy dotyczące firm. I nie piszemy tylko o zmianach w rachunkowości i podatkach. Nowoczesny księgowy musi znać także zmiany prawa w innych dziedzinach, np. dotyczące prawa gospodarczego. Dziś wiele kierowanych do nas pytań dotyczy np. przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Jak zbudowany jest pojedynczy numer MK? Jakie działy tematyczne zawiera? Na co położony jest szczególny nacisk?

Każdy numer tworzy grzbiet główny i dodatki.

W pierwszej części grzbietu głównego publikujemy informacje gorące, przede wszystkim dotyczące zmian oraz wprowadzonych nowych przepisów. Aktualności dla księgowych rozpoczyna informacja o zmianach wskaźników i stawek. Zamieszczane na następnych stronach zestawienie zmian przepisów zawiera odniesienia do konkretnych porad wyjaśniających tę zmianę. Niezbędnym elementem tego działu jest terminarz. Przypomina on czynności, które księgowy powinien wykonać w najbliższych dwóch tygodniach. Część aktualnościową zamykają najnowsze interpretacji urzędowe ze zwięzłym komentarzem redakcyjnym oraz omówienie aktualnego orzecznictwa.

Szczególny nacisk kładziemy na porady naszych ekspertów dotyczące najbardziej palących problemów. Zamieszczamy je w dziale Gorące pytania. To właśnie w tym dziale uprzedzamy naszych czytelników, jakie problemy mogą im sprawić wprowadzone zmiany i jak je w praktyce rozwiązać. Tu również odpowiadamy na pytania dotyczące najbardziej aktualnych czynności księgowych.

Księgowi cenią nasze Raporty. Są to kompleksowe opracowania tematów, uwzględniające ich aspekt prawny, podatkowy, rachunkowy, ZUS.

Zdecydowanie najwięcej odpowiedzi publikujemy w działach tematycznych: VAT, Rachunkowość, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Prawo pracy w rozliczeniach księgowych, Inne podatki i opłaty, Ordynacja podatkowa i inne procedury, Prawo gospodarcze w rozliczeniach księgowych.

Niemal wszystkie pytania czytelnicy przesyłają do nas pocztą e-mail. Na łamach publikujemy odpowiedzi na najciekawsze z nich.

Prenumeratorzy otrzymują co dwa tygodnie nie tylko biuletyn MK, ale również różne dodatki. Czego one dotyczą?

W ciągu tych kilku lat wspólnie z czytelnikami wypracowaliśmy system najbardziej przydatnych dodatków.

To właśnie na wniosek naszych prenumeratorów znacznie wzmocniliśmy dodatek Wskaźniki i stawki. Początkowo miał 52 strony i ukazywał się raz na kwartał. Dziś to kompletne, 100-stronicowe zestawienie wskaźników i stawek, dostarczane co miesiąc.

Niezmiennym uznaniem cieszy się nasz zbiór przepisów, wydawany w serii Paragrafy księgowego. Czytelnicy podkreślają ich użyteczność, sposób wyróżniania zmian w tekście oraz komentarze ekspertów. Coraz częściej korzystają także z wersji elektronicznej przepisów.

Księgowi szczególnie cenią opracowania w formie zestawień tabelarycznych. Taka forma pozwala na bardzo szybkie wyszukanie potrzebnej informacji. I właśnie tę formę dodatków tematycznych będziemy stosowali w tym roku.

Obecnie rynek wymaga tego, aby publikacje papierowe były uzupełniane o formy elektroniczne. W jakim stopniu portal internetowy MK jest zsynchronizowany z biuletynem?

Rozwój Monitora Księgowego to doskonalenie wersji papierowej i jednocześnie intensywny rozwój czasopisma w internecie. Niewątpliwie postawiliśmy na wykorzystanie możliwości internetu i nowych technologii. Dziś szybkość pozyskania informacji ma dla rozwoju firmy kluczowe znaczenie. Nowoczesny Monitor Księgowego w wersji papierowej z e-wydaniem, archiwum i praktycznymi narzędziami na stronie internetowej daje gwarancję najszybszego rozwiązania problemów.

Obecnie naszą uwagę koncentrujemy na Internetowym Serwisie Księgowego. Jest to unikalna na rynku publikacja dla księgowych. Internetowy Serwis Księgowego to ciągle uzupełniana baza porad z aktualizacją. Każda porada jest analizowana pod kątem aktualności i oznaczana datą w przypadku zmian. Codziennie zamieszczamy także serwis informacyjny dla księgowych.

Już niedługo Monitor księgowego będzie miał nową, dynamiczną stronę internetową, która pozwoli na precyzyjne i szybkie przekazywanie informacji oraz lepszy kontakt z czytelnikami.

Co można znaleźć w najnowszym jubileuszowym 100. numerze MK?

Jest to numer wyjątkowy, m.in. dlatego że spis treści rozpoczyna się dopiero od drugiej strony, a nie od pierwszej jak zawsze. Mam nadzieję, że nasi czytelnicy nam to wybaczą.

Przechodząc do merytoryki: tak jak każdy - numer 100. jest zbiorem najważniejszych informacji dla księgowych. Ponieważ zbliża się koniec roku, zdecydowanie największa część numeru poświęcona jest informacjom i poradom dotyczącym zmian i wydatkom związanym ze świętami. Gorące są informacje dotyczące rozliczania kosztów na świąteczny wystrój firmy, odliczania darowizn przez firmy. Piszemy o nowych wzorach dokumentów, w tym ZUS, oraz o problemach w VAT: PKWiU, kasach fiskalnych, stawkach.

W Raporcie MK - wszystko o rozliczaniu wynagrodzeń członków zarządu spółek. W działach opublikowaliśmy wiele odpowiedzi na te pytania, które pomogą rozwiązać problemy związane z zakończeniem roku, dotyczące np. rozliczenia i ewidencjonowania kosztów prenumeraty czasopism, zakupu kartek świątecznych, spisu z natury i ustalenia dochodu przez osoby prowadzące książkę przychodów i rozchodów, korekty odpisu na ZFŚS.

Jak wspomniałam, księgowi cenią sobie zestawienia tabelaryczne zmian. Właśnie do jubileuszowego, 100. numeru Monitora Księgowego dołączyliśmy wyjątkowy dodatek w tej formie - Przewodnik po zmianach 2007/2008. Jest to druga część, pierwszą - dotyczącą zmian na 2007 rok, która zachwyciła naszych czytelników - dołączyliśmy do 24 numeru w roku ubiegłym. Na 112 stronach dodatku porównaliśmy przepisy z podatków, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy oraz, ważne dla księgowych, zmiany wprowadzone w kodeksie cywilnym, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze.

(PM)