Od 1 stycznia 2010 r. po zmianie zasad opodatkowania usług transgranicznych, jeśli polski podatnik świadczy je na rzecz podatnika VAT, który ma siedzibę w innym kraju UE, to VAT rozliczany jest w tym drugim państwie na zasadzie samonaliczenia podatku (ang. reverse charge). Polscy podatnicy muszą wykazywać świadczone usługi w formularzu VAT-UE.