Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16317) poinformowało, że rozważany jest projekt nowelizacji ustawy o VAT, który wprowadzi 5-proc. stawkę VAT. Miałaby ona zastosowanie do dostawy książek i czasopism specjalistycznych oraz nieprzetworzonych artykułów spożywczych.

Polska może stosować do końca 2010 r. 0-proc. VAT dla dostawy niektórych książek i czasopism specjalistycznych oraz 3-proc. dla nieprzetworzonych środków spożywczych. Minister finansów wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przedłużenie stosowania tych stawek. Resort bierze jednak pod uwagę wprowadzenie 5-proc. stawki, mając na uwadze trudności z uzyskaniem zgody (zmiana dyrektywy wymaga podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu dyrektywy oraz zgody wszystkich państw członkowskich).

Ministerstwo Finansów odniosło się także do pytania o obniżenie VAT na artykuły dziecięce. Obecnie odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce opodatkowane są obniżoną 7-proc. stawką.

Stosowanie przez Polskę stawki obniżonej na te towary spowodowało skierowanie przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy o naruszenie przepisów wspólnotowych. W wydanej opinii rzecznik generalny poparł polskie stanowisko.