JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy od zgromadzonych przez Stowarzyszenie Mieszkańców Bloku środki na koncie bankowym, przeznaczonych tylko i wyłącznie na fundusz remontowy - niezbędnych dla zabezpieczenia bloku, należy odprowadzić 19-proc. podatek za 2007 rok?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Z treści cytowanego przepisu wynika jednoznacznie, że regulacja objęta tym przepisem nie dotyczy stowarzyszeń lecz innych, szczegółowo wymienionych w nim podmiotów.

W omawianym przypadku Społeczny Komitet Blokowy Właścicieli Mieszkań działa w formie stowarzyszenia. Wobec tego nie ma do niego zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. W związku z tym Stowarzyszenie nie korzysta ze wspomnianego zwolnienia.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Kielchach z 27 listopada 2007 r. (nr PD3-4231-113/07).

Opracowała EWA MATYSZEWSKA