Podatnik, który otrzymuje nieodpłatne świadczenie, np. przez korzystanie z cudzych artykułów prasowych, jest zobowiązany do wykazania przychodu – wyjaśnia resort finansów.
Wiele osób, zwłaszcza w internecie, wykorzystuje nieodpłatnie cudze artykuły lub materiały. Postanowiliśmy zapytać Ministerstwo Finansów, czy serwisy internetowe korzystające z nieodpłatnych licencji na wykorzystanie treści prasowych powinny z tego tytułu ustalać u siebie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
Według MF, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), do przychodów zalicza się wartość otrzymanych przez podatników nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. W sytuacji gdy podatnik otrzymuje takie nieodpłatne świadczenie, wówczas jest zobowiązany do wykazania przychodu. Wartość tego przychodu określa się zgodnie z postanowieniami art. 12 ust 6 ustawy o CIT.