PaweŁ MaŁecki

doradca podatkowy z Kancelarii Doradców i Audytorów w Poznaniu

Tak

Wydatki, jakie spółka ponosi na wynajem mieszkania dla swoich pracowników, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wynajem mieszkania dla pracowników w miejscu okresowego wykonywania pracy jest niewątpliwie kosztem związanym z uzyskanym przychodem. Pracownicy wykonują w Niemczech prace, które stanowią usługę świadczoną przez pracodawcę stanowiącą w rezultacie jego przychód. Jednocześnie w katalogu negatywnych kosztów wymienionych w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniono przypadku, by wynajem mieszkania dla pracowników nie stanowił kosztów uzyskania przychodów. Zatem niewątpliwie wydatek taki stanowi koszt uzyskania przychodów spółki. Również wynajem takiego mieszkania nie będzie stanowił przychodów pracowników, ponieważ przebywają oni w podróży służbowej i pracodawca powinien zapewnić im w miejscu wykonywania pracy innym niż siedziba spółki i stałe miejsce pracy pracownika nocleg w postaci hotelu lub w innej formie - np. wynajem mieszkania.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).