Zygmunt Tabisz

doradca podatkowy, partner w Kancelarii Doradców Podatkowych Tabisz, Ferensztajn, Węgrzyn, Jarosz, Kędzior, Płaneta

Tak

Wprowadzany pięcioletni limit zwrotu ma zastosowanie do wniosków złożonych po 1 stycznia 2006 r. dlatego nie warto czekać ze złożeniem wniosku do przyszłego roku.

Wrześniowa nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, wchodząca w życie 1 stycznia 2008 r. wprowadza w przepisie art. 3 ust. 6a ustawy zasadę, że określone limitem kwoty zwrotu wydatków na materiały budowlane, obliczone zgodnie z ustawowymi wytycznymi, dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot. Podatnik w okresie pięciu lat będzie mógł zatem otrzymać zwrot VAT w kwocie wynoszącej 68,18 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż kwota wynikająca z przemnożenia 12,295 proc. przez iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami wymagającymi pozwolenia na budowę. Jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę, limit wynika z przemnożenia 12,295 proc. przez iloczyn 30 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wyżej wymienione kwoty zwrotu VAT, jak i ich limity ulegają obniżeniu w przypadku osób fizycznych, które z tytułu tych samych wydatków korzystały z ulg mieszkaniowych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby takie mogą otrzymać zwrot VAT w kwocie równej 55,23 proc. kwoty podatku VAT wynikającego z faktur, nie więcej jednak niż kwotę wynikającą z przemnożenia 9,959 proc. kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w art. 3 ust. 5 ustawy.

Biorąc jednak pod uwagę to, że wprowadzany pięcioletni limit zwrotu będzie miał zastosowanie do wniosków złożonych od 1 stycznia 2006 r. oraz to, że wniosek o zwrot VAT może być składany nie częściej niż raz w roku, należy stwierdzić, że racjonalnym i korzystniejszym dla osoby składającej wniosek o zwrot VAT rozwiązaniem jest złożenie wniosku w grudniu 2007 r. Złożenie bowiem wniosku w grudniu 2007 r. spowoduje, że, po pierwsze, w roku 2008 będzie istniała możliwość złożenia wniosku o zwrot VAT z tytułu poniesionych wydatków w roku 2008, a po drugie, wcześniej będzie można skorzystać z następnego pięcioletniego okresu, dla którego określona jest kwota limitu zwrotu VAT.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 3 i art. 5 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).