PaweŁ MaŁecki

doradca podatkowy z Kancelarii Doradców i Audytorów w Poznaniu

Tak

Wynajem samochodu w Meksyku będzie opodatkowany w Meksyku.

Usługi wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu - opodatkowane są u nabywcy tych usług (gdy chodzi o wynajem samochodu w Meksyku). Zatem nie stosujemy tego przepisu w przypadku wynajmu samochodu, który środek transportu stanowi. Nie ma zatem mowy o opodatkowaniu takiej usługi wynajmu u nabywcy usługi, czyli w firmie polskiej. Stosuje się w tym momencie ogólny przepis wyrażony w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym usługa taka opodatkowana jest w miejscu, gdzie świadczący usługę ma swoją siedzibę, czyli w Meksyku. Zatem polski podmiot, nabywca usługi, nie wystawia faktury wewnętrznej i nie rozlicza importu tej usługi. Jest ona bowiem opodatkowana w Meksyku.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 27 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).