Podatnicy wypełniający ankietę „DGP” i Deloitte oczekują zmian w systemie podatkowym, które uproszczą prowadzenie działalności gospodarczej.

Krzysztof Wojtowicz, menedżer w Deloitte, biuro w Szczecinie uważa, że oczywiste jest, iż prawo podatkowe musi podlegać okresowym zmianom. Zmieniające się technologie, stosunki społeczno-gospodar-cze czy też otoczenie międzynarodowe wymuszają modyfikacje. Reformy podatkowe nie idą w parze z oczekiwaniami podatników, które zazwyczaj kierują się w przeciwną stronę.

– Podatnicy zazwyczaj oczekują jak najszerszego uproszczenia systemu podatkowego, wprowadzenia jasnych zasad funkcjonowania administracji podatkowej czy też większej aktywności ministra finansów w wyjaśnianiu najbardziej wątpliwych kwestii podatkowych – stwierdza Krzysztof Wojtowicz.

Nasza ankieta potwierdza, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą z zadowoleniem przyjęłyby zmiany w zakresie liczby niezbędnych dokumentacji, rejestrów, dowodów potwierdzających dokonanie transakcji czy też innych dokumentów, których gromadzenie w praktyce znacznie komplikuje dokonywanie transakcji gospodarczych. Zwłaszcza że liczba obowiązków w tym zakresie ciągle rośnie, mimo wpro- wadzania coraz szerszej możliwości korzystania z elektronicznych środków komunikacji. Według Krzysztofa Wojtowicza bardziej przyjazna polityka podatkowa spowodowałaby większą atrakcyjność biznesową Polski na tle innych państw w regionie, a przez to mogłaby zachęcać zagranicznych przedsiębiorców do aktywniejszego inwestowania na terytorium naszego kraju i w dłuższej perspektywie przyczynić się do powiększenia wpływów podatkowych.

Badanie polskiego systemu podatkowego

Chcąc aktywnie brać udział w dyskusji na temat poprawy polskiego systemu podatkowego, Deloitte razem z „Dziennikiem Gazetą Prawną” postanowili zbadać opinie polskich przedsiębiorców na ten temat. Ankieta stworzona na potrzeby tego badania dotyka najistotniejszych kwestii związanych z rozliczeniami podatkowymi w Polsce. Na bieżąco będziemy na łamach „DGP” informować o danych zebranych w ankietach. Zachęcamy do udziału w badaniu.

Szczegóły na stronie www.deloitte.com/pl/ polskisystempodatkowy.