Dochody z wakacyjnej pracy czy stażu pełnoletniego ucznia lub studenta mogą pozbawić rodzica prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatkowym za 2010 rok.
Rodzice powinni być świadomi, że zarobki ich dzieci w ramach wakacyjnych staży lub praktyk mogą mieć wpływ na przyszłoroczne rozliczenie przez nich tzw. ulgi prorodzinnej. Jak wskazuje dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, ograniczenie to dotyczy wyłącznie pełnoletnich dzieci.
– Wynagrodzenia dzieci małoletnich, tj. do ukończenia przez nie 18. roku życia, nie mają wpływu na prawo do ulgi – zwraca uwagę ekspert.
Dzieci uczące się do ukończenia 25 lat objęte są ulgą, pod warunkiem że uzyskane przez nie dochody opodatkowane według skali podatkowej (wyjątkiem jest renta rodzinna) oraz ze zbycia papierów wartościowych (tzw. przychody z giełdy) nie przekroczą ustawowego limitu. Przepisy wskazują, że wartością graniczną wynagrodzenia dzieci jest iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej. Obecnie jest to kwota 3089 zł.
– Odnosi się ona do całości rocznych przychodów dziecka, a zatem może się okazać, że kilka miesięcy jego wakacyjnych praktyk prowadzić będzie do utraty ulgi przez rodzica – wyjaśnia Krzysztof Biernacki.
Warto pamiętać, że wynagrodzenie dzieci w ramach umów-zleceń nie jest objęte składkami ani na ubezpieczenie społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne do ukończenia przez nie 26. roku życia.
– Zatem przy zryczałtowanych 20-proc. kosztach uzyskania przychodów dochód dziecka może być relatywnie wysoki – wskazuje ekspert.
Do dochodu objętego limitem w ramach ulgi pro- rodzinnej nie wlicza się tzw. drobnych umów-zleceń i o dzieło.
– Jeżeli wynagrodzenie dziecka nie przekracza 200 zł brutto miesięcznie, rozliczenie podatku następuje ryczałtowo i wynosi on 18 proc. kwoty zlecenia – tłumaczy Krzysztof Biernacki. W tym przypadku nie są potrącane koszty uzyskania przychodu. Dochodu tego nie uwzględnia się w zeznaniu rocznym, a tym samym nie ma on wpływu na uprawnienia rodziców do skorzystania z ulgi prorodzinnej.
mgm