Czy fiskus sprawdzi dane podatnika

Podatnik w ramach kontroli z nieujawnionych źródeł przychodów jako źródło sfinansowania zakupu mieszkania podawał m.in. lokaty bankowe i darowizny od rodziny. Czy urząd może zweryfikować dane podatnika?

Czy wydatki interesują organy podatkowe

Podatniczka kupiła mieszkanie, samochód i łódź. Czy takie wydatki mogą zainteresować organy podatkowe?

Czy urząd może nałożyć 75-proc. podatek

Urząd skarbowy w prowadzonej kontroli wykazał, że podatnik zataił 100 tys. zł dochodu. Czy w takim przypadku każe zapłacić podatnikowi 75-proc. PIT?

Czy środki z przestępstwa są opodatkowane PIT

Wobec podatnika prowadzone jest postępowanie w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. W rozmowie z urzędnikiem podatnik wskazał, że środki, za które kupił m.in. dom, pochodzą z przestępstwa. Czy pieniądze z takiego źródła będą opodatkowane?

Czy ważna jest różnica w wydatkach i przychodach

Organ podatkowy rozpoczął wobec podatnika kontrolę. Podejrzewa, że podatnik nie opodatkował wszystkich dochodów. Czy różnica między wydatkami a przychodami zadeklarowanymi do opodatkowania będzie przychodem z nieujawnionych źródeł?

Czy urząd oblicza wysokość przychodów

Czy urząd skarbowy, sprawdzając podatnika pod kątem nieujawnionych źródeł przychodów, oblicza jego przychody?

Czy ważny jest moment uzyskania dochodu

Podatnik przez kilka lat gromadził wszystkie oszczędności na lokacie bankowej. Potem kupił duży dom w Warszawie. Urząd skarbowy sprawdza go teraz pod kątem nieujawnionych źródeł dochodów. Czy ważny jest okres, w którym podatnik uzyskał dany dochód?

Czy są określone uprawnienia urzędników

Urząd kontroli skarbowej sprawdza, czy podatniczka nie zataiła części dochodów. Czy przepisy określają, jakie uprawnienia mają urzędnicy fiskusa?

To jest tylko część artykułu.  W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak bronić się przed zarzutem nieujawnienia dochodów.