Dania dołączy do grona państw, w których korzystniej będzie zarobkować. W Sejmie znajduje się rządowy projekt ratyfikacji protokołu zmieniającego umowę między Polską a Danią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zmiany do umowy wprowadzają metodę wyłączenia z progresją w stosunku do dochodów z pracy najemnej. Oznacza to, że dochód osiągnięty w Danii będzie zwolniony z podatku w Polsce (brany pod uwagę jedynie przy ustalaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od polskich dochodów).

W odniesieniu do uzyskanych w Danii dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych i zysków majątkowych w dalszym ciągu Polska będzie stosowała metodę zaliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą będzie zaliczany na poczet podatku krajowego, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.

Zmiana umowy z Danią nie będzie miała ujemnego skutku dla budżetu, z uwagi na funkcjonującą ulgę w PIT, która pozwala na odliczenie od podatku różnicy wynikającej z rozliczenia podatku według dwóch różnych metod.

Projekt został skierowany do pierwszego czytania w komisjach sejmowych.