Osoby, które wyjeżdżają na wakacje do krajów spoza Unii, mogą w bagażu osobistym przywieźć towary bez cła do równowartości 300 euro, gdy podróżują na lądzie, lub do 430 euro, gdy z wczasów wracają samolotem lub statkiem.
Praktycznie każdy, wyjeżdżając na wakacje, przywozi z takiej podróży pamiątki. Często są to też wyroby tytoniowe lub alkohol. Trzeba jednak pamiętać, że gdy przywozi się takie towary do Polski, mogą wobec nas powstać pewne obowiązki podatkowe lub celne. Warto przede wszystkim znać ograniczenia, które obowiązują w tym zakresie, jeśli przywozimy towary z krajów nienależących do Unii Europejskiej.
Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów przypomina, że zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich (spoza UE) w ramach następujących norm: w transporcie lądowym – do równowartości 300 euro, w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro.
Do tych wartości nie wlicza się produktów leczniczych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb podróżnego, paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku pojazdu oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów (paliwa te również stanowią bagaż podróżnego).
Pewne limity przywozowe obowiązują także na wyroby tytoniowe. Przykładowo osoby, które ukończyły 17 lat, podróżujące samolotem lub statkiem mogą bez cła przywieźć do Polski 200 sztuk papierosów. Jeśli podróż odbywa się w innej formie, limit na przywóz papierosów to 40 sztuk, czyli zaledwie dwie paczki.
Również alkohol można przywieźć do Polski, ale też trzeba stosować pewne ograniczenia. Przykładowo piwa można zabrać do bagażu 16 litrów. Inne limity – jak wskazuje Sylwia Stelmachowska – będą obowiązywać, jeżeli napoje alkoholowe są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, ale który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego do Polski, np. stewardem. Wtedy limit jest mniejszy i np. piwa można przywieźć tylko 2 litry.
em