Urzędy i izby skarbowe są kadrowo wspierane przez stażystów. W niektórych województwach jest ich nieco ponad stu, np. w woj. podlaskim. W innych stażyści stanowią grupę nawet ponad tysiąca osób, np. w woj. śląskim – wynika z sondy „DGP” przeprowadzonej w izbach skarbowych.

W większości przypadków stażyści są kierowani do pracy w urzędach skarbowych przez urzędy pracy. Urzędy pracy też wypłacają im wynagrodzenie, które niestety za wysokie nie jest. Stażysta dostaje na rękę ok. 740 zł.

Statystyka w urzędach

Liczba osób przyjmowanych do urzędów i izb skarbowych jest różna w zależności od województwa. Przykładowo obecnie w woj. pomorskim pracuje 157 stażystów, zachodniopomorskim – 282, dolnośląskim – 430, mazowieckim – 450, lubuskim – 213, podlaskim – 112, kujawsko-pomorskim – 306, śląskim ponad 600, warmińsko-mazurskim – 157, a wielkopolskim – 297.

Jedynie nie znamy liczby stażystów z woj. lubelskiego, bo – jak poinformowano nas w Izbie Skarbowej w Lublinie – nie można określić dokładnej liczby stażystów, ponieważ na praktyki w urzędach przyjmowani są zarówno uczniowie szkół średnich, studenci, jak i osoby kierowane przez urzędy pracy.

Zadania do wykonania

Stażyści zajmują się prostymi pracami biurowymi oraz wykonują czynności techniczne i pomocnicze, takie jak np. przygotowanie akt podatkowych do archiwum czy korespondencji do wysyłki, przyjmowanie i sprawdzanie pod względem czytelności i kompletności składanych przez podatników podań i wniosków, wpisywanie podań o wydanie zaświadczeń do rejestru i wydawanie zaświadczeń, wprowadzanie deklaracji podatkowych.

– Stażyści pracują w różnych komórkach organizacyjnych izby i urzędów. Wykonują czynności określone w programach stażu wynikających z umów zawartych z urzędami pracy – stwierdza Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie.

Dodaje, że praca w urzędach umożliwia stażystom zapoznanie się z: przepisami prawa podatkowego, rodzajami składanych przez podatników dokumentów i deklaracji, prawami i obowiązkami podatników, a także z programami informatycznymi takimi, jak Poltax, System Informacji Podatkowej czy Biblioteka Akt.

Zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach – Bogdan Mistoń – ocenia, że stażyści wykonują zadania najprostsze, niewymagające doświadczenia lub długotrwałego szkolenia, jednak stanowią nieocenioną pomoc w wykonywaniu zadań. Wykonywanie tych najprostszych czynności jest często pracochłonne, zatem odciążanie stałych pracowników pozwala im na wykonywanie dzięki temu innych czynności – np. sprawdzających. Podobną opinię wyraża naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu – Józef Spychała, dla którego obecność stażystów stanowi nieocenioną pomoc w pracach biurowych.

– Stażyści są ogromnym wsparciem w pracy urzędu skarbowego, szczególnie w okresie akcji zeznań. Wykonują czynności techniczne, a nie merytoryczne, ale odciążają tym samym pracowników urzędu – stwierdza Katarzyna Głąb z Izby Skarbowej w Olsztynie.