Podmiot posiadający koncesję na produkcję energii elektrycznej będzie w zakresie zużycia energii na potrzeby własne zobowiązany rozliczyć akcyzę.

Ustawodawca, wprowadzając nowe zasady opodatkowania energii elektrycznej od 1 marca 2009 r., nie ustrzegł się błędów. Dziś energia dostarczana podmiotowi posiadającemu koncesję jedynie na wytwarzanie energii może pozostać nieopodatkowana, mimo że zostanie zużyta na własne potrzeby nabywcy. Nowelizacja wprowadza także przepis, zgodnie z którym energia elektryczna raz opodatkowana akcyzą nie może być powtórnie przedmiotem tego podatku.

Ustawa dostosowuje także polskie przepisy do Dyrektywy 2008/118/WE. w zakresie wprowadzenia systemu elektronicznej obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru podatku.

Zmiany mają wejść w życie 1 września 2010 r. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.