Rozliczenie według tzw. formuły „koszt plus” oznacza, że całość wydatków poniesionych w celu wykonania tych usług jest efektywnie zwracana w ramach wypłacanego wynagrodzenia przez podmiot będący beneficjentem tych świadczeń, z uwzględnieniem dodatkowego elementu wynagrodzenia, jaką jest marża. Czasami wydatki znajdują się w katalogu kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ustawy o CIT, choć pozostają bez wątpienia w związku przyczynowo-skutkowym z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, w szczególności wydatki na reprezentację lub ponoszone w związku z użytkowaniem samochodów osobowych. Czy takie wydatki mogą stanowić koszty podatkowe, skoro są podstawą kalkulacji wynagrodzenia na podstawie tzw. formuły „koszt plus”. W interpretacji z 18 sierpnia 2009 r. wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB5/423-290/09-2/AM) organ podatkowy stwierdził, że: ponoszone przez podatnika koszty (m.in. poniesione na nabycie usług hotelowych/gastronomicznych) nie są związane z jego reprezentacją i reklamą (o ile dotyczą tylko i wyłącznie produktów jego kontrahenta) i zasadniczo nie wpływają na promocję samej spółki. Te wydatki ponoszone przez spółkę należy uznać za poniesione w związku z wykonaniem usług określonych w umowie, a nie w celu reprezentacji i reklamy, a w konsekwencji za będące poza normą z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Podobnie, w interpretacji z 29 czerwca 2009 r. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB5/423-181/09-2/AS), potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: zakup usług o charakterze reklamowym pozostaje w związku z prowadzoną działalnością, a zatem jest kosztem uzyskania przychodów.

Robert Pasternak, partner i radca prawny w Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza