Osoby, które zdecydują się skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego jako dodatku do emerytury, nie zapłacą podatku. Środki z takiego kredytu nie będą przychodem podlegającym PIT.
Założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym autorstwa Ministerstwa Finansów znajdują się właśnie na etapie uzgodnień zewnętrznych. Przewidują one m.in., że zawarcie umowy odwróconego kredytu hipotecznego będzie równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego. „DGP” postanowił sprawdzić, czy skorzystanie z takiego kredytu będzie miało wpływ na rozliczenia z fiskusem.
Z odpowiedzi MF na nasze pytanie wynika, że odwrócony kredyt hipoteczny, pomimo że nie będzie wymagał spłaty do określonego momentu po śmierci kredytobiorcy (6 miesięcy od dnia działu spadku, nie później niż 12 miesięcy od dnia otwarcia spadku), jest świadczeniem zwrotnym, a jego spłata następuje zasadniczo z kwoty uzyskanej ze sprzedaży przez kredytodawcę nieruchomości, na której ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne.