Założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym autorstwa Ministerstwa Finansów znajdują się właśnie na etapie uzgodnień zewnętrznych. Przewidują one m.in., że zawarcie umowy odwróconego kredytu hipotecznego będzie równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego. „DGP” postanowił sprawdzić, czy skorzystanie z takiego kredytu będzie miało wpływ na rozliczenia z fiskusem.

Z odpowiedzi MF na nasze pytanie wynika, że odwrócony kredyt hipoteczny, pomimo że nie będzie wymagał spłaty do określonego momentu po śmierci kredytobiorcy (6 miesięcy od dnia działu spadku, nie później niż 12 miesięcy od dnia otwarcia spadku), jest świadczeniem zwrotnym, a jego spłata następuje zasadniczo z kwoty uzyskanej ze sprzedaży przez kredytodawcę nieruchomości, na której ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne.

W związku z tym w rozumieniu ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) tego rodzaju usługa będzie traktowana jak zaciągnięcie kredytu, a w konsekwencji środki uzyskane z tytułu zawarcia tej umowy nie będą stanowiły dla kredytobiorców opodatkowanego przychodu.

Jednocześnie mając na uwadze, że zawarcie umowy odwróconego kredytu hipotecznego nie będzie się wiązało z przeniesieniem tytułu prawnego do nieruchomości na kredytodawcę, osoba zawierająca taką umowę pozostaje podatnikiem podatku od nieruchomości i będzie zobligowana do jego opłacenia.

Przypomnijmy, że o odwrócony kredyt hipoteczny będą mogły się starać m.in. osoby fizyczne powyżej 60. roku życia. Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego instytucja kredytująca będzie się zobowiązywać do wypłaty na rzecz kredytobiorcy przez określony czas oznaczonej w umowie kwoty pieniędzy lub udostępni kwotę kredytu w formie wypłaty jednorazowej. Środki uzyskane w ten sposób przez kredytobiorcę będą mogły zostać przeznaczone na dowolny cel.

Ważne

Odwrócony kredyt hipoteczny jest rodzajem umowy kredytu hipotecznego adresowanym do osób starszych posiadających prawo własności lub inne prawo do nieruchomości. Instrument ten umożliwia uwolnienie kapitału zakumulowanego w nieruchomości, dając seniorom dostęp do dodatkowych środków finansowych