ANKIETA DLA KSIĘGOWYCH. Europejska Federacja Ekspertów Księgowych (FEE) zaprasza użytkowników, a także sporządzających sprawozdania finansowe oraz inne zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety dotyczącej projektu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Należy to uczynić do 31 października. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Więcej www.kibr.org.pl

SZKOLENIA DLA PODATNIKÓW. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie w porozumieniu z burmistrzem miasta i gminy Działoszyce zapraszają na bezpłatne szkolenie przedsiębiorców, jak i osoby, które dopiero mają zamiar uruchomić działalność. Spotkanie odbędzie się 24 września o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach przy ul. Skalbmierskiej 5. Tematem szkolenia będzie przybliżenie przepisów prawa podatkowego.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

HOLENDERSKI PODATEK OD WYNAGRODZEŃ. Holenderski Sąd Najwyższy doprecyzował zasady zastosowania najwyższej 52-proc. stawki podatku od wynagrodzeń. Dotyczy ona przypadków, gdy pracownik nie złożył deklaracji dotyczącej tego podatku lub deklaracja taka okazała się wadliwa.

Więcej www.taxnews.pl

PRACE NAD ZMIANAMI W UNIJNYM VAT. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie opcjonalnego wprowadzenia mechanizmu reverse charge do systemu VAT w państwach członkowskich. Opinie w tej sprawie można zgłaszać do 15 października 2007 r. Konsultacje dotyczące szerszego wprowadzenia systemu reverse charge, który przerzuca na nabywcę ciężar rozliczenia VAT rozpoczętego przez Komisję, związane są z inicjatywą Komisji i Rady, która dotyczy ograniczenia liczby oszustw podatkowych.

Więcej www.taxnews.pl

OECD ZALECA UKRAINIE REFORMY. OECD opublikowała raport dotyczący stanu gospodarki Ukrainy. Organizacja podkreśla konieczność przeprowadzenia reformy systemu podatkowego i systemu emerytalnego. Na Ukrainie konieczne jest stworzenie lepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienie międzynarodowej wymiany handlowej oraz zwiększenie jej konkurencyjności.

Więcej www.taxnews.pl