Czy od zlecenia są 20-proc. koszty

Studentka od trzech miesięcy pracuje na podstawie umowy-zlecenia w firmie wydawniczej. Czy do rozliczenia tego typu przychodów będzie mogła zastosować 20-proc. koszty uzyskania przychodów?

Czy składki będą kosztem podatkowym firmy

Czy składki zapłacone za zleceniobiorcę przez firmę niepotrącone z jego wynagrodzenia stanowią koszt uzyskania przychodu spółki?

Czy od ryczałtu odlicza się koszty

Podatniczka pracuje na podstawie umowy-zlecenia. Wynagrodzenie na każdej zawieranej umowie nie przekracza 200 zł miesięcznie. Czy uwzględni koszty uzyskania przychodów?

Czy przy umowie o dzieło stosuje się 50-proc. koszty

Podatnik prowadzi firmę zajmującą się produkcją form wtryskowych i zatrudnia na podstawie umowy o dzieło osoby opracowujące dokumentacje konstrukcyjno-techniczne tych form. Na dokumentacji widoczne jest nazwisko autora projektu. Natomiast umowa zawiera zapis informujący, że dzieło w postaci dokumentacji podlega prawu autorskiemu, a wykonawca przenosi te prawa na zamawiającego. Czy do takiej umowy-zlecenia można zastosować 50-proc. koszty?

Czy od umowy o dzieło jest zaliczka

Podatnik zawiera umowy o dzieło z osobami niebędącymi jego pracownikami. Dzieła będą sumą raportów z 12 miesięcy, kwota umowy będzie wyższa niż 200 zł. Zaliczki stanowiące 1/12 wartość umowy będą kwotami mniejszymi niż 200 zł, zaliczki kwartalne mogą być większe. Zleceniobiorcy będą wystawiać rachunki raz w roku na całą kwotę wynikającą z umowy. Czy od takiego zlecenia trzeba pobrać zaliczkę na PIT?

Czy umowy-zlecenia ujmuje się w PIT-36

Student pracuje dorywczo na podstawie umów-zleceń lub umów o dzieło. Płaci podatek według skali PIT. W wolnych chwilach wykonuje zdjęcia, które sprzedaje w agencjach fotograficznych (m.in. w USA i Kanadzie), na zasadach udzielania licencji na wykorzystanie tych prac. Pieniądze ze sprzedaży licencji nie są wypłacane regularnie, a jedynie w sytuacji, gdy uzbiera się określona kwota (np. 100 dolarów). Czy rozliczenie przychodu ze sprzedaży licencji na wykorzystanie własnych zdjęć trzeba dokonać w PIT-36?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie koszty uwzględnia się przy umowach cywilnoprawnych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.