Zmiany w zasadach opodatkowania wyrobów energetycznych mogą stać się istotnym impulsem do zwiększonego wykorzystania biopaliw uważa Szymon Parulski, doradca podatkowy w kancelarii Parulski & Wspólnicy. Wyjaśnia, że dotychczasowe regulacje dotyczą głównie pozwoleń na emisję gazów do atmosfery przez energetykę i inne branże energochłonne. Komisja Europejska stara się przekonać, aby dodatkowe obciążenie zostało nałożone na wszystkie inne podmioty wykorzystujące paliwa kopalne typu olej napędowy, benzyna czy węgiel. Planowana nowelizacja dyrektywy energetycznej zakłada dodatkowe opodatkowanie wszystkich paliw innych niż odnawialne. Oprócz akcyzy rozważane jest wprowadzenie podatku potocznie zwanego węglowym.

– Koszty związane z tym dodatkowym podatkiem zostaną przerzucone na branżę transportową, a dalej na konsumentów – stwierdza Szymon Parulski.

Ekspert dodaje, że preferencja dla biopaliw nie będzie polegała już na uldze w akcyzie, a na wyłączeniu z dodatkowego podatku. Te zmiany są jednak dopiero planowane przez UE.

Zgodnie z Dyrektywą Rady UE 2003/96/WE z 27 października 2003 r. (dyrektywa energetyczna) węgiel, koks oraz gaz ziemny są produktami energetycznymi, które powinny podlegać opodatkowaniu. Krzysztof Flis, doradca podatkowy w MDDP, tłumaczy, że minimalne stawki opodatkowania dla tych produktów są identyczne i wynoszą odpowiednio w zależności od wykorzystania: dla celów gospodarczych – 0,15 euro, a dla potrzeb indywidualnych – 0,30 euro za każdy gigadżul wartości kalorycznej brutto.

Polska ustawa akcyzowa przewiduje dla węgla, koksu oraz gazu ziemnego identyczne stawki w wysokości 1,28 zł/gigadżul wartości kalorycznej brutto. Stawki te jednak nie mają obecnie zastosowania, ponieważ ze względu na okresy przejściowe Polska nie jest zobowiązana do ich opodatkowania. W przypadku węgla i koksu okres przejściowy trwa do końca 2011 roku.

– W przypadku gazu ziemnego okres przejściowy jest przewidziany do 31 października 2013 r. – dodaje Krzysztof Flis.

Ekspert podkreśla, że jeżeli chodzi o biopaliwa, to dyrektywa energetyczna pozwala państwom członkowskim na ich zwolnienie od akcyzy lub zastosowanie obniżonych stawek podatku. Polska przyjęła rozwiązanie polegające na określeniu stawki dla czystych biopaliw na poziomie 10 zł/1000 litrów, a stawka każdego paliwa wyprodukowanego z udziałem biokomponentów ulega obniżeniu o 1,565 zł lub 1,048 zł za każdy litr biokomponentu dodany do 1000 litrów paliwa. Oznacza to, że np. stawka podatku akcyzowego od 1000 litrów benzyny bezołowiowej z dodatkiem 5 proc. bioetanolu wyniesie 1486,75 zł zamiast 1565 zł (wymagane od benzyny bez udziału biokomponentów).

Ważne Unijni komisarze 23 czerwca będą dyskutować o zmianach w podatkach na lata 2013–2018, które mają zdopingować odbiorców prądu, aby chętniej korzystali z zielonej energii