Nie każda interpretacja podatkowa jest wydana na podstawie przepisów obowiązujących w dniu jej wydania, gdyż sytuacja zawarta w pytaniu podatnika powinna być przeanalizowana indywidualnie. Przyczyną nieuwzględniania w treści interpretacji indywidualnej przepisów obowiązujących w dniu jej wydania jest zakres składanego wniosku.

– Jeśli zainteresowany we wniosku zapytał o konsekwencje podatkowe konkretnego zdarzenia zaistniałego i rozliczanego w przeszłości, to organ podatkowy wyda interpretację na podstawie przepisów właściwych dla podatkowych rozliczeń tego zdarzenia – tłumaczy Wojciech Pietrasiewicz, doradca podatkowy współpracujący z Allen & Overy A. Pędzich.

Może zdarzyć się sytuacja, w której podatnik zapyta o konsekwencje podatkowe zdarzenia zaistniałego np. w 2008 roku, i uzyska wtedy interpretację indywidualną na podstawie przepisów właściwych dla opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zaistniałego stanu faktycznego.

Jeśli zapytanie podatnika dotyczy konsekwencji podatkowych zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń, które dopiero wystąpią w przyszłości, interpretacja indywidualna – jak wskazuje Wojciech Pietrasiewicz – powinna zawierać stanowisko organu podatkowego w oparciu o przepisy obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia, które jest przedmiotem zapytania, jak i obowiązujące w dacie wydania interpretacji.