Dostawcy internetu będą udzielać inspektorom kontroli skarbowej szczegółowych informacji o firmach zajmujących się e-handlem.

Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej, którą uchwalił Sejm, określa nowe podmioty zobowiązane do udzielania informacji o osobach prowadzących handel w sieci. Inspektorzy kontroli skarbowej będą mogli żądać od dostawców internetu podania danych identyfikacyjnych podmiotów, które zamieszczają w internecie ogłoszenia lub reklamy, których treść wskazuje na prowadzenie przez nie działalności niezarejestrowanej dla celów podatkowych

Nowelizacja umożliwia też przeprowadzanie tzw. kontroli krzyżowej dokumentów u wszystkich podmiotów gospodarczych uczestniczących w sposób bezpośredni lub pośredni w dostawie tego samego towaru lub usługi. Nie będzie zatem ograniczenia tego typu kontroli wyłącznie do bezpośredniego kontrahenta kontrolowanego.
Projekt modyfikuje status inspektora kontroli skarbowej oraz poszerza kadrę inspektorską o osoby posiadające uprawnienia doradców podatkowych. Będzie to dotyczyło doradców zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej.

Teraz zmiany w ustawie o kontroli skarbowej rozpatrzy Senat.