Przy transakcjach zakupu przedsiębiorstwa może się okazać, że nabywane przedsiębiorstwo korzystało z pomocy publicznej. Takim wsparciem mogą być m.in. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych lub dotacje.

Szczególnym przypadkiem jest nabycie przedsiębiorstw upadających, kiedy zgodnie z polskim prawem upadłościowym z jednej strony, na nabywcę przechodzą wszelkie ulgi, które zostały udzielone upadłemu, a z drugiej nabywca nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.

Przejęcie ulg podatkowych

Prawo do przeniesienia ulg czy dotacji uzyskanych w ramach pomocy publicznej na nabywcę przedsiębiorstwa, któremu takie wsparcie zostało udzielone, zależy od decyzji o udzieleniu pomocy czy umów o dotacje.

Zdaniem Michała Turczyka, menedżera w zespole dotacji i ulg inwestycyjnych w Deloitte, jeżeli nabywca uzyskuje prawo do ulgi czy dotacji, to jest związany wszelkimi warunkami udzielonej pomocy publicznej.

– W ten zakres wchodzi również potencjalna odpowiedzialność za nielegalnie udzieloną lub nielegalnie wykorzystaną pomoc publiczną – dodaje.

W przypadku ulg podatkowych szczegółowe zasady dotyczące sukcesji zawarte są w Ordynacji podatkowej, która nie wymienia nabycia przedsiębiorstwa jako zdarzenia powodującego przejście na nabywcę obowiązków i praw (w tym ulg) podatkowych.

W ocenie Łukasza Czekańskiego, doradcy podatkowego w Kancelarii WKB, automatyczne przyjęcie poglądu, że wszelkie ulgi podatkowe przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego, wydaje się ryzykowne.

Podobnego zdania jest Andrzej Pośniak, doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna. Sens ulg podatkowych polega właśnie na odroczeniu, rozłożeniu na raty lub umorzeniu zobowiązania podatkowego. Jeżeli zatem zobowiązania podatkowe nie przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego, nie miałoby sensu przejście ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.