Od czterech lat przedsiębiorcy mogą korzystać ze specjalnej ulgi na nowe technologie. Polega ona na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych m.in. na wiedzę technologiczną w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych. Niestety niewielu podatników jest zainteresowanych tym odliczeniem. W 2007 roku skorzystało z niej 117 przedsiębiorców PIT, a w 2008 roku 11.

Zdaniem ekspertów, tak znikome zainteresowanie tym odliczeniem wynika m.in. z niewiedzy podatników, jakie wydatki można odliczać.

Braki w rozwoju

W 2008 roku z ulgi na nabycie nowych technologii skorzystało 11 podatników PIT oraz 26 podatników CIT. Kwoty, jakie zostały odliczone od dochodu też nie imponują – 51 tys. zł w PIT i 7,8 mln zł w CIT.

– Podstawowym celem ulgi na nowe technologie jest stworzenie podatkowej zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania w wiedzę technologiczną – ocenia Adam Mariuk, doradca podatkowy, dyrektor w Deloitte.

Mateusz Latkowski, konsultant w Accreo Taxand, dodaje, że przyczyn małego zainteresowania ulgą może być kilka. Jako główną wymienia fakt, że zakresem ulgi objęto jedynie nabycie wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Z danych GUS wynika, że struktura inwestycji na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w 2008 roku charakteryzowała się przeważającym udziałem nakładów na rozbudowę parku maszynowego i infrastruktury (głównie środków trwałych), w dalszej kolejności na własną działalność badawczo-rozwojową, a dopiero na końcu na zakup oprogramowania i wiedzy technologicznej ze źródeł zewnętrznych.

– W praktyce inwestycje tego typu prowadzą głównie duże przedsiębiorstwa, czyli podatnicy CIT – zauważa Mateusz Latkowski.

Ekspert dodaje, że sama konstrukcja ulgi przewiduje ograniczenia skutkujące wyłączeniem z zakresu jej stosowania części podatników. W odniesieniu do podatników PIT brak jest możliwości skorzystania z ulgi przez rozliczających się w formie podatku liniowego.

Poza tym z ulgi nie mogą korzystać podatnicy (zarówno PIT jak i CIT) prowadzący działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych na podstawie zezwolenia. Ulga nie może być stosowana także w przypadku otrzymania przez podatnika zwrotu wydatków w jakiejkolwiek formie na nabycie nowej technologii (dofinansowanie unijne będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z ulgi).

– Dużym utrudnieniem może być również konieczność uzyskania opinii jednostki naukowej, która potwierdza, że wiedza technologiczna nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż pięć lat – wskazuje Mateusz Latkowski.