NSA pozwala na przechowywanie faktur papierowych w wersji elektronicznej. Zdaniem fiskusa dokumentów papierowych nie można przechowywać elektronicznie. Ze względu na postęp technologiczny potrzebna jest pilna zmiana przepisów w tym zakresie.
Podatnik, który otrzymuje faktury papierowe, może wybrać sposób ich przechowywania – w wersji drukowanej czy elektronicznej – uznał NSA. Innego zdania są organy podatkowe. Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy twierdzi, że nie ma możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywania jej kopii w formie elektronicznej.
Przedsiębiorcy są zdezorientowani.