Podatnik, który otrzymuje faktury papierowe, może wybrać sposób ich przechowywania – w wersji drukowanej czy elektronicznej – uznał NSA. Innego zdania są organy podatkowe. Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy twierdzi, że nie ma możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywania jej kopii w formie elektronicznej.

Przedsiębiorcy są zdezorientowani.

– Otrzymuję miesięcznie kilka tysięcy faktur papierowych. Robię skany i przechowuję je w wersji elektronicznej. Ze względu na podejście fiskusa gromadzę też wersje papierowe, choć uważam, że to tylko mnożenie kosztów – stwierdza pan Marcin, przedsiębiorca z Kielc.

Eksperci sprawę oceniają krytycznie. Ich zdaniem urzędnicy skarbowi nie biorą pod uwagę rozwoju technologicznego.

NSA z podatnikami

Stanowisko NSA jest korzystne dla podatników. Punktem wyjścia było uznanie przez sąd, że brzmienie przepisów dotyczących sposobu przechowywania kopii faktur, których oryginały przesłano w formie papierowej, nie jest jednoznaczne i samo w sobie nie wyklucza przechowywania ich w formie elektronicznej.

Marek Wojda, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, ocenia, że NSA zinterpretował przepisy wbrew przyjętej dotychczas powszechnie praktyce, za to z uwzględnieniem współczesnych możliwości technicznych oraz względów natury celowościowej, ekologicznej czy ekonomicznej.

– NSA słusznie wskazał, że wymóg przechowywania wyłącznie papierowych kopii faktur kształtował się w innych realiach technicznych i obecnie podatnicy powinni mieć możliwość przechowywania ich w postaci elektronicznej – podkreśla Marek Wojda.