Dochody z dywidend wypłaconych przez zagraniczne spółki należy zsumować z dochodami osiągniętymi w Polsce i rozliczyć w zeznaniu rocznym.
Dywidenda kwalifikowana jest do grupy przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Podstawą jej uzyskania są udziały (akcje) w spółkach mających osobowość prawną.
Problemem przy rozliczeniu podatkowym mogą być dywidendy wypłacone przez zagraniczne spółki, wtedy bowiem otrzymane dochody należy rozliczyć zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre umowy międzynarodowe przewidują tzw. metodę zwolnienia (wyłączenia) od opodatkowania otrzymanych dywidend w kraju rezydencji podatnika. Dla podatników niejasności mogą powstać w przypadku dywidend otrzymanych z tych krajów, z którymi podpisane umowy międzynarodowe ustalają metodę zaliczenia podatkowego, a nie wyłączenia.