Dywidenda kwalifikowana jest do grupy przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Podstawą jej uzyskania są udziały (akcje) w spółkach mających osobowość prawną.

Problemem przy rozliczeniu podatkowym mogą być dywidendy wypłacone przez zagraniczne spółki, wtedy bowiem otrzymane dochody należy rozliczyć zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre umowy międzynarodowe przewidują tzw. metodę zwolnienia (wyłączenia) od opodatkowania otrzymanych dywidend w kraju rezydencji podatnika. Dla podatników niejasności mogą powstać w przypadku dywidend otrzymanych z tych krajów, z którymi podpisane umowy międzynarodowe ustalają metodę zaliczenia podatkowego, a nie wyłączenia.

Marta Ignasiak, doradca podatkowy w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, tłumaczy, że w takim przypadku polski rezydent ma obowiązek opodatkować dywidendy w Polsce, ale jednocześnie będzie uprawniony do zaliczenia na poczet należnego w Polsce podatku dochodowego kwoty, która odpowiada podatkowi zapłaconemu za granicą.