PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy z Kancelarii Doradców i Audytorów z Poznania

Tak

Okres 183 dni, jakie dana osoba przepracuje za granicą, ma wpływ na rozliczenia podatkowe w Polsce, jeśli takie dochody uzyskuje polski podatnik pracujący poza krajem. Przy pracy w trzech różnych krajach liczba przepracowanych dni nie sumuje się.

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, stosujemy trzy odrębne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: Polski z Holandią, Polski z Niemcami, Polski z Belgią. Każda z nich w art. 15 stanowi o możliwości rozliczenia podatku przez płatnika w Polsce, w przypadku gdy spełnione są łącznie trzy warunki:

a) pracownik ma miejsce zamieszkania w Polsce i okres jego pobytu w danym kraju nie przekracza 183 dni w roku podatkowym,

b) płatnikiem (pracodawcą) jest podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce,

c) pracodawca nie działa w formie zakładu w danym kraju.

Jasno więc wynika, że 183 dni pobytu dotyczą odrębnie każdego kraju. Aby jednak podatek pobierany z tytułu pracy w Holandii, Belgii, Niemczech był rozliczany w Polsce, w każdym z tych przypadków muszą być spełnione wszystkie trzy opisane warunki.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).