■  SKŁADY PODATKOWE. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych. Proponowane przepisy przedłużają okres na legalizację zbiorników służących do magazynowania paliw silnikowych i olejów opałowych, które obecnie funkcjonują w składach podatkowych do 31 grudnia 2008 r. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2008 r.

Więcej www.mf.gov.pl

■  WSPÓLNA TARYFA CELNA. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie Asda Stores Ltd przeciwko Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs z 13 grudnia 2007 r. (C-372/06) dokonał interpretacji przepisów zawartych w kolumnie 3, w pozycji 8528 Nomenklatury Scalonej wymienionej w załączniku 11 do unijnego rozporządzenia nr 2454/93. Uznał, że dla obliczenia wartości nabytej przez odbiorniki telewizji kolorowej przy ich wytworzeniu nie należy odrębnie określać niepreferencyjnego pochodzenia oddzielnej części, takiej jak płyta główna.

Więcej www.curia.eu

■  INSTRUKCJA DLA DORADCÓW. Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwaliła instrukcję w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje możliwość ustanowienia doradcy podatkowego i upoważnienia strony postępowania do udzielenia jemu pełnomocnictwa. KRDP stwierdziła, że wykonywanie prawa pomocy przez doradców jest ich obowiązkiem zawodowym i korporacyjnym.

Więcej www.kidp.pl

■  ZMIANA UMOWY Z HOLANDIĄ. Polacy zatrudnieni w Holandii postanowili skierować petycję do premiera Donalda Tuska, w której sprzeciwiają się krzywdzącym i niesprawiedliwym przepisom obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także międzyrządowej, polsko-niderlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polacy pracujący w Holandii nie chcą z zarobionych za granicą pieniędzy rozliczać się w Polsce.

Więcej www.polonia.nl