Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, w jakich sytuacjach przedsiębiorca świadczący usługi montażowe w mieszkaniach może zastosować preferencyjną stawkę VAT. W analizowanym przypadku podatnik wymienia elementy stolarki budowlanej (drzwi, okna) z użyciem własnych, zakupionych wcześniej materiałów, czyli elementów stolarki budowlanej drzwi okien. Usługi te wykonywane są w obiektach budownictwa mieszkaniowego, które mieszczą się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (1997) w grupie 45.42 – Roboty związane z montażem stolarki budowlanej. Przedmiotem sprzedaży między podatnikiem a klientem jest usługa montażowa, która zawiera w cenie zarówno koszty robocizny, jak i wykorzystanych materiałów.

Warszawska izba wyjaśniła, że preferencyjna, 7-proc. stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (lokalach mieszkalnych, budynkach miesz- kalnych) oraz obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym z wyłączeniem lokali użytkowych, jeżeli są sklasyfikowane w dziale PKWiU 45.4.

Oznacza to, że usługa montażowa w budynkach i lokalach mieszkalnych, która polega na wymianie elementów stolarki budowlanej, jeżeli została przez podatnika prawidłowo zaklasyfikowana do grupowania PKWiU 45.42 Roboty związane z montażem stolarki budowlanej i dokonywana jest w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, podlega opodatkowaniu obniżoną 7-proc. stawką VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 marca 2010 r. (nr IPPP1/443-1333/09-2/AP)