Trzy pytania do TOMASZA KONIKA, dyrektora biura Deloitte w Katowicach - Po nowelizacji opodatkowaniu będzie podlegał budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi służącymi do eksploatacji tego budynku. Obecnie budowle oraz urządzenia, które znajdują się w budynkach, nie podlegają opodatkowaniu jako odrębne obiekty.
EWA MATYSZEWSKA
Nowelizacja prawa budowlanego, którą Sejm uchwalił 23 kwietnia 2009 r., zmieniła definicję budynku. Czy opodatkowane będą budowle w budynkach, o czym już pisaliśmy na łamach DGP?
TOMASZ KONIK
Tak. Po nowelizacji opodatkowaniu będzie podlegał budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi służącymi do eksploatacji tego budynku. Obecnie budowle oraz urządzenia, które znajdują się w budynkach, nie podlegają opodatkowaniu jako odrębne obiekty. W konsekwencji budowle znajdujące się w budynkach mogą zostać objęte podatkiem od nieruchomości. Nowelizacja nie weszła jeszcze w życie, bo znajduje się w TK.
Jak niewłaściwa interpretacja nowelizacji mogłaby wpłynąć na efektywność kosztową nowych inwestycji?
Przykładowa inwestycja w budowę nowego bloku energetycznego o wartości 1,5 mld zł mogłaby spotkać się z koniecznością objęcia podatkiem również znajdujących się w nim, a niesłużących eksploatacji budynku obiektów (np. kocioł, turbina energetyczna) o wartości 450 mln zł. Podatek należny od budynków i budowli (przed zmianą definicji) wyniósłby łącznie około 3,8 mln zł, a na skutek zmiany definicji potencjalnie wzrósłby ponaddwukrotnie, aż do 9 mln zł.
Jak minister finansów postrzega opodatkowanie urządzeń i instalacji po nowelizacji przepisów?
Na szczęście minister finansów zajął w ostatnim czasie bardzo pozytywne stanowisko dla podatników w tej kwestii. W odpowiedzi na pytanie ministra gospodarki minister finansów w piśmie z 12 marca 2010 r. jednoznacznie stwierdził, że przedmiotowa nowelizacja przepisów prawa budowlanego jest według niego jedynie próbą doprecyzowania przepisów, a mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo, nie powinna spowodować objęcia podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w budynkach.