Od początku 2010 roku obowiązuje nowy limit zwolnienia podmiotowego VAT. Wzrósł on z ubiegłorocznych 50 tys. zł do 100 tys. zł. Przedsiębiorca, którego limit obrotów w 2009 roku przekroczył 50 tys. zł, ale nie był wyższy niż 100 tys. zł, mógł wrócić do zwolnienia VAT. Musiał jedynie o tym fakcie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego do 15 stycznia 2010 r. Z możliwości tej skorzystało kilka procent przedsiębiorców. W niektórych urzędach jest to 0,3 proc. wszystkich zarejestrowanych podatników VAT, w innych 2 proc. – wynika z sondy DGP przeprowadzonej w izbach skarbowych.

Zainteresowanie powrotem

Liczba podatników, którzy zdecydowali się wrócić do zwolnienia w VAT, jest różna w poszczególnych urzędach skarbowych. W woj. warmińsko-mazurskim 376 podatników złożyło zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze skorzystania ze zwolnienia, co stanowi – jak stwierdza Renata Kostowska z Izby Skarbowej w Olsztynie – niewielki procent wszystkich uprawnionych. Przykładowo w największym urzędzie w Olsztynie zawiadomienie złożyło 179 podatników, co stanowi 1,4 proc. ogółu zarejestrowanych podatników VAT.

W woj. zachodniopomorskim 690 podatników wróciło do zwolnienia, co stanowi ok. 1 proc. podatników VAT. W woj. lubelskim powrót do zwolnienia zadeklarowało 351 podatników, czyli 0,5 proc. wszystkich czynnych podatników VAT. W woj. dolnośląskim do zwolnienia wróciło 959 przedsiębiorców, w woj. pomorskim – 1120, w woj. kujawsko-pomorskim – 576, w woj. świętokrzyskim – 196, a w woj. łódzkim – 826.

– W stosunku do zarejestrowanych podatników VAT czynnych przedsiębiorcy, którzy wyrazili chęć skorzystania ze zwolnienia, stanowili niewielki odsetek. Ale w porównaniu z poprzednimi latami zainteresowanie podatników możliwością skorzystania ze zwolnienia jest większe – stwierdza Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie.