Adam Mariuk

dyrektor w Deloitte

Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są również zobowiązani do wpłat na fundusz remontowy tworzony przez spółdzielnię. Ich sytuacja w odniesieniu do zwrotu poniesionych wydatków nie powinna się więc różnić od osób mających lokatorskie czy też własnościowe prawo do mieszkania. Taki wniosek można również wyprowadzić z orzecznictwa sądów administracyjnych. Zdaniem sądów, gdy zwrot jest częściowy (gdy kwota otrzymana od spółdzielni jest mniejsza od poniesionych wydatków), w ogóle nie można mówić o przysporzeniu majątkowym. Gdyby nawet takie przysporzenie powstało, to ewentualny przychód będzie zawsze niższy od kosztów jego uzyskania – wydatków poniesionych przez podatnika.

Wojciech Sawicki

prawnik w Accreo Taxand

Minister finasów w interpretacji ogólnej nie odniósł się do sytuacji, gdy zwrot za stolarkę od spółdzielni otrzymuje osoba, która jest właścicielem mieszkania. Właściciele lokali, którzy nie chcą opodatkowywać dofinansowania, powinni się liczyć ze sporem z organami podatkowymi. Stanowisko organów podatkowych w tej kwestii jest negatywne dla podatników – właściciel nieruchomości, który otrzymuje zwrot za wymianę okien, powinien rozpoznać przychód. Nie można jeszcze mówić o ukształtowanym stanowisku sądów administracyjnych w tym zakresie. Ale jest np. pozytywny wyrok WSA w Kielcach (sygn. akt I SA/Ke 528/09), w którym sąd nie dopatrzył się przysporzenia u właściciela lokalu w analogicznym stanie faktycznym.

Anna Drabik

asystent podatkowy w BDO, biuro w Katowicach

Spółdzielnia nie ma obowiązku poboru zaliczek na PIT od dofinansowania za wymianę stolarki okiennej. Obowiązkiem spółdzielni jest sporządzenie informacji PIT-8C, natomiast obowiązek rozliczenia przychodu z tytułu dofinansowania wymiany okien spoczywa na członku spółdzielni – podatniku PIT. W zeznaniu rocznym w wierszu inne źródła (numeracja rubryk różni się w zależności od składanego zeznania) należy wykazać kwotę przychodu zgodnie z PIT-8C. Termin przekazania przez spółdzielnię informacji PIT-8C podatnikom upłynął 1 marca 2010 r. odnośnie do rozliczenia za 2009 rok. Niewystawienie informacji PIT-8C nie zwalnia podatnika z rozliczenia dofinansowania w zeznaniu rocznym.